Projektas ,,Dvišalio bendradarbiavimo tinklas"

 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas įgyvendina projektą „Dvišalis bendradarbiavimo tinklas“ Nr. 1PM-PV-13-2-009518-PR001, remiamą  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Profesinio mokymo ir informavimo veiklos „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.
 
KOKS PROJEKTO TIKSLAS?
Projektu siekiama padėti Lietuvos ūkininkams patiems be tarpininkų užmegzti tiesioginius ir ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su jų gaminamų produktų bei teikiamų paslaugų galutiniais vartotojais ir gauti geresnę kainą už savo gaminamus produktus, pritaikant praktikoje naujausius vadybos mokslo atradimus. Projekto metu bus pradėta kurti prekybos pagal išankstinius užsakymus sistema, veikianti Lietuvos mastu.
 
KAS JUNGIASI Į BENDRADARBIAVIMO TINKLĄ?
Pirma tinklo šalis. Ūkininkai, norintys susirasti savo gaminamų produktų ar teikiamų paslaugų vartotojus, gyvenančius miestuose ir galinčius mokėti geresnę kainą nei tradiciniai žemės ūkio produktų supirkėjai.
Antra tinklo šalis. Miesto gyventojai, ieškantys patogaus būdo apsirūpinti kokybiškais ir šviežiais maisto produktais tiesiai iš ūkininkų.
 
KAIP VEIKIA DVIŠALIS TINKLAS, JUNGIANTIS ŪKININKUS IR VARTOTOJUS?
  1. Kuriasi vartotojų bendruomenės. Kuriasi miesto gyventojų, suinteresuotų apsirūpinti įvairiais maisto produktais tiesiai iš kaimo, bendruomenės. Patogiausia suburti grupę žmonių, kurie dirba toje pačioje darbovietėje arba gyvena artimoje kaimynystėje.
  2. Vartotojų bendruomenė formuoja užsakymą ūkininkui. Vartotojų bendruomenė formuoja jos narius dominančio produkto užsakymą ūkininkui. Bendruomenė turi užsakyti tokį produkto kiekį, kad ūkininkui apsimokėtų jį vežti į bendruomenės pageidaujamą vietą.
  3. Užsakyti produktai pristatomi į pageidaujamą vietą. Sutartą dieną ir valandą ūkininkas atveža užsakytus produktus į bendruomenės pageidaujamą produktų atsiėmimo vietą (darbovietės ar gyvenamųjų namų bendrijos kiemą, kavinę ir pan.).  Bendruomenės nariai atsiskaito su ūkininku ir išsidalija atvežtų produktų pakuotes.
KAIP ŪKININKAMS IR VARTOTOJAMS RASTI VIENIEMS KITUS?
Projekto metu bus sukurta bendradarbiavimo tinklo platforma, kuri teiks informaciją apie ūkininkų siūlomus produktus ir koordinuos jų bendradarbiavimo su vartotojų bendruomenėmis veiksmus. Svetainė tarnaus kaip instrumentas, kuris padeda:
  • formuoti ir vykdyti vartotojų užsakymus ūkininkams;
  • vartotojams gauti informaciją apie galimus įsigyti produktus, produktų atsiėmimo vietas ir sąlygas;
  • suteikti informaciją ūkininkams apie naujas pardavimo galimybes viešinant vartotojų poreikius įsigyti tam tikrus produktus;
  • vartotojams pasirinkti ką pirkti, viešai skelbiant produktų kokybės vertinimus.

 KOKIA SIŪLOMA BENDRADARBIAVIMO TINKLO NAUDA ŪKININKAMS?
  • sumažėja išlaidos rinkodarai, nes bendradarbiavimo tinklas padeda kaupti ir nuolat atnaujinti žinias apie vartotojų poreikius ir jų pokyčius;
  • be tarpininkų bendraujant su produkto galutiniais vartotojais gaunama geresnė kaina;
  • užmezgami ilgalaikiai ryšiai su gaminamos produkcijos vartotojais ir taip ūkininkavimui  suteikiamas stabilumas ir saugumas.
Daugiau informacijos apie projektą skaitykite laikraštyje ,,Ūkininko patarėjas" (1) ir ,,Ūkininko patarėjas" (2)