D.U.K.

 

1. ŪKININKAI SUSIDURIA SU PROBLEMOMIS SIEKDAMI TINKAMAI PASKERSTI SAVO ŪKIUOSE IŠAUGINTAS AVIS, KIAULES IR KT. GYVŪNUS, KAD JŲ MĖSĄ BŪTŲ GALIMA TIEKTI RINKAI, TAIP PAT ĮSIRENGIANT HIGIENOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIAS SKERDIMO, MĖSOS PERDIRBIMO (IŠPJAUSTYMO) PATALPAS. KOKIE YRA NAUJAUSI GYVULIŲ SKERDIMO REIKALAVIMAI MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ŪKIŲ TURĖTOJAMS, NORINTIEMS PARDUOTI SKERDIENĄ? 

Siekiant plėtoti smulkius, vidutinius ir ekologinius ūkius, ieškoma įvairių veiklos krypčių, viena iš jų – gyvūnų skerdimas ūkyje įrengtose nedidelio pajėgumo, higienos reikalavimus atitinkančiose, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau VMVT) registruotose ir patvirtintose skerdyklose. 
 
Vartotojai tokių gyvūnų mėsą labai vertina dėl jos kokybės, gerų ūkiuose gyvūnams auginimo ir gerovės sąlygų sudarymo. Skerdžiant gyvūnus ūkio skerdykloje, jie nepatiria bereikalingo streso dėl jų pakrovimo, transportavimo iki skerdyklos, iškrovimo ir laikymo neįprastoje aplinkoje iki skerdimo.
 
VMVT, siekdama padėti ūkininkams teisingai ir vienodai taikyti galiojančius teisės aktų reikalavimus, keliamus gyvulių skerdimui nedidelio pajėgumo skerdyklose, esančiose ūkiuose, ir šių skerdyklų patvirtinimui, parengė Gyvulių skerdyklų įrengimo ir gyvulių skerdimo rekomendacijas. Šiose rekomendacijose,vadovaujantis lankstumo principu ir nepažeidžiant maisto saugos reikalavimų, išsamiai išdėstyti reikalavimai nedidelio pajėgumo gyvulių skerdyklų įrengimui.
Pagindinis, numatomas reikalavimas -  ūkininkų ūkiuose įrengtose skerdyklose būtų pagaminama ne daugiau kaip 3 tonas šviežios mėsos per savaitę.
 
Visos rekomendacijos, skirtos maisto tvarkymo ūkio subjektams, paskelbiamos  VMVT tinklapyjeVMVT ūkininkus konsultuoja skerdimo, mėsos išpjaustymo ir kitais gamybos technologijos klausimais, supažindina su teisės aktų reikalavimais, pataria, kaip tinkamai minimaliomis sąnaudomis įsirengti skerdimo, mėsos išpjaustymo ir kitas patalpas nepažeidžiant gamybos higienos reikalavimų.
 
VMVT jau yra parengusi ir patvirtinusi kai kurių maisto produktų, tiekiamų mažais kiekiais vietinei rinkai, nacionalinius veterinarijos reikalavimus. Minėtuose reikalavimuose yra nustatyti gaminamos produkcijos kiekio apribojimai:
– paukščių ar triušių leidžiama paskersti ne daugiau kaip 150 vnt. per savaitę (tokių gamintojų registruota – 13);
– pieno produktų gamybai leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 1000 kg žalio pieno per dieną (registruoti – 384);
– žuvininkystės produktų gamybai leidžiama perdirbti ne daugiau kaip 150 kg žuvų per dieną (registruoti – 23);
– leidžiamas perdirbti per vieną medžioklės sezoną sumedžiotų laukinių kanopinių ir kitų maistui sumedžiotų sausumos žinduolių skaičius negali viršyti 50 vnt., o per vieną medžioklės sezoną sumedžiotų laukinių paukščių ir kiškinių – 250 vnt. (registruoti – 3).
 
Tai pat, VMVT parengė projektą (išsiustas notifikuoti EK) Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimai, juose nustatyta, kad mėsos gaminių leidžiama per savaitę pagaminti ne daugiau kaip 500 kg, o mėsos pusgaminių ne daugiau kaip 200 kg.